Blogger Tricks
"Two roads diverged in a wood, and I, I took the one less traveled by, and that has made all the difference." Robert Frost

2014-02-03

Робомантство и Електрономикон

Робомантството е сравнително нова фракция от Хаос магията, която впряга технологични средства за постигане на магически резултат. Спокойно можем да кажем, че бащата на робоманството е Джошуа Мадара, автор на сайта hyperritual.com. Той е лектор в различни уебинари, както и новосъздадения "университет" за Хаос магия на Питър Карол Arcanorium College


Основният принцип на робоманството според автора е медитация върху магията посредством дигитална и електронна медия. Магьосниците често използват различни артефакти, за да изразят намеренията си или да изменят състоянието на съзнанието си: магически пръчки, чаши, кинжали, пентакли, барабани, звънци, аромати, свещи, карти, камъни, както и много други неща, които могат да бъдат използвани в един магически ритуал, или да комуникират дадена магическа идея. Джошуа смята, че хората, занимаващи се с магия, могат да взаимодействат с роботи в този контекст, и че тяхната висока възприемчивост опосредства зараждането на един ритуал на новото време - робоманството. 

И така, как работи робо-магията?
Нищо друго не носи доказателство за съществуването в 3Д-реалността, така както анимирането, оживяването на материята. Докато почти всички роботи са анимирани в някаква степен, мобилните роботи използват своите задвижващи устройства да предвижат тялото си в пространството от една точка до друга. Когато разглеждаме действията на роботите в контекста на свещените пространства, една цяла плеяда от нови ритуали придобива очертания. Може би най-простият и най-обикновен мобилен робот е играчката с пренавиващ се механизъм, която принципно не се квалифицира като истински робот, тъй като тя не притежава сензори за автоматично навигиране в околната среда, нито е дистанционно контролирана от оператор. Въпреки това, дори една играчка-робот може да демонстрира как един артефакт в движение може да се превърне в участник в ритуал. Днес мобилността е една от най-активно проучваните области на роботиката. В наши дни съществуват роботи, които могат да се придвижват по земята, под водата, по въздуха и в космоса, с помощта на инфрачервени и ултразвукови сензори, ускорители, жироскопи, компаси, GPS-устройства и т.н., които събират данни за близостта, ориентацията, скоростта, посоката, позицията и т.н. Роботите могат да оприличават танкове, насекоми, хуманоиди или други форми, които окачествяват ритуалните изпълнения. Добавянето на камера към мобилен робот позволява да се наблюдава и опише околната среда, или с други думи - тя разширява погледа на робоманта, давайки му възможност да вижда каквото вижда роботът, като вещица, която гледа през очите на близкия й дух. Подобно електронно наблюдение може да бъде повлияно от дигитални наслагвания на сигили, цветови филтри и т.н., важни за магическата операция. Магическият кръг е един от най-древните инструменти на магьосниците, и той съответства на "първото различаване" (Prima Differentia) между два обекта, което прави възможно съществуването на различните светове. Без него съществува единствено Великата Пустош. Магьосникът го използва, за да изолира свещено пространство от материалното, установявайки микрокосмос, в който да оперира, и да въздейства върху макрокосмоса. Действията на мобилните роботи по отношение на магическия кръг, постановяват различни операции, в зависимост от намеренията на робоманта:

Магическият кръг: Задържане-Прибавяне-Привличане-Отхвърляне-Изключване-Отблъскване


Магическият занаят е наличен при конструиране на кръга, свързващ робота с подходящи качества и програмирайки го да взаимодейства с ограничената среда по адекватен начин. При двуизмерните кръгове фототранзисторите на робота регистрират промени в светлинния контраст. Цветовите сензори могат да се използват по подобен начин. При триизмерните кръгове, издигнати от въже, камъни, дървени трупчета и т.н., по-подходящи са инфрачервените или ултразвуковите сензори. Противоударните сензори, които се активират при контакт с чуждо тяло, могат да бъдат използвани, но трябва да бъдат достатъчно чувствителни, за да не позволяват на робота да разруши материалът, от който е направен кръга. Радиотелеметрията е добър начин да се установи позицията на робота по отношение на кръга, както и на други обекти вътре в него или извън него. Фототранзисторите също се използват при роботите. Сензорите казват на робота кога той се отклонява от курса, обозначен от линията, като това води до коригиране на моторизираните колела. За магически цели, робомантът конструира сигил, или друг символичен път, от една непрекъсната линия, и програмира робота да следва тази линия, може би да издава някакви звуци или да направи нещо друго по пътя си, или да спре на определени места и да извърши смислени действия. Накрая, всички движения на мобилния робот могат да бъдат инициирани по интересни начини: магически думи или жестове, завъртане на инфрачервена пръчка, магически артефакт с радио-идентификационен номер, и т.н. - в зависимост от въображението на робоманта.

Упражнения. Снабдете се с играчка-робот с навиващ се механизъм. Можете да ги намерите в различни размери, форми, цветове и материали. Тъй като е за магически цели, колкото по-щастливи или необичайни са обстоятелствата около придобиването му, толкова по-добре. Когато се сдобиете с робота, може да го осветите за магическите си цели по какъвто начин намерите за добър. Помислете за нещо, което ви ограничава в живота ви, което имате желание да превъзмогнете. На олтара си, или на вашето ритуално кътче, на пода или на масата, нарисувайте линия, която репрезентира това ограничение - Линията на ограничението, и я украсете със сигили или букви от думи, които представляват границата и нещата, свързани с нея (използвайте нещо нетрайно, подлежащо на унищожение след това: графит или тебешир, или парче хартия, което после може да унищожите). След това, отделете време да си представите състоянието, при което сте преодолели това ограничение, и превърнете това състояние в сигил или магическа дума, която записвате на тялото на робота. Когато сте готови да изпълните ритуала, напуснете ритуалното си място, и навийте робота достатъчно, за да може да подмине Линията на ограничението от стартовата си позиция. Поставете го на повърхността, с лице към Линията на ограничението, и го пуснете. Докато роботът се движи напред, напявайте си магическата дума WOBIHAG, чието значение е "преодолявам". Когато роботът пресече Линията на ограничението, аплодирайте победата на робота (и вашата). Накрая, премахнете Линията на ограничението и всякакви други маркировки от робота (освен ако не желаете да ги пазите за известно време, например до следващото пълнолуние или новолуние, или до настъпването на резултата от ритуала), и напуснете ритуалното място.

Можете да подобрите изживяването като използвате робот, който се движи само напред, докато напявате магически думи или изпълнявате магически жестове. Вместо да рисувате върху робота, можете да евокирате цвета на състоянието-цел, и след това да го проектирате върху робота, който се движи. Можете също така да замените Линията на ограничението с нещо триизмерно, като купчина блокове, които роботът събаря или разбива, преминавайки през тях.

Аз лично бих квалифицирала робота като техно-хомункулус. Принципът на създаването му и на неговата функция е един и същ.


Джошуа разработва т.нар. Electronomicon, който е доста интересен магически проект. Той демонстрира някои възможности на компютъризираната магия и има за цел да провокира дискусии относно изразяването, автоматизацията и тривиализацията на магията посредством технологията. Основните концепции на проекта са широко базирани на някои идеи на Питър Карол, и те включват:

  • Върху възможността за възникването на дадено явление може умишлено да се въздейства посредством магия, знание, връзка, подсъзнание и убеждение, което въздействие се нарича омагьосване;
  • Знанието, подсъзнанието и убеждението могат да бъдат ефективно трансферирани към или по друг начин подменени от артефакт за автоматична магическа връзка;
  • Най-добрата магическа връзка е наблюдението на целта в реално време, което може да бъде опосредствано от електронно средство (напр. камера);
  • Материалната база (телесма) на магическия артефакт може физически да взаимодейства с електронни системи, по отношение на магическите взаимодействия на артефакта с етерни системи;
  • Цветна и сигилна магия. Проектът е започнал с Electronomicon и прераства в PsiBorg: Автоматична система за омагьосване, в която Electronomicon е базисен компонент.

Electronomicon: Книга на електрическите имена
Electronomicon е книга съставена от седем принтирани талисмана, свързани в електрическа мрежа. Те репрезентират седемте магически слуги, съответстващи на седемте цвята на Хаос магията. Електрическата проводимост на талисманите им позволява да действат като превключватели в електронна система, както и позволява на нови форми ритуално да ги зареждат. Сигилите са нарисувани от Дакота Крейн, а след това гравирани и осветени от Джошуа в необичайни моменти. Предварително е извършено преклонение пред имената на съответните слуги чрез серия от ритуали, и са използвани за зареждане на талисманите чрез преобразуване на интонациите на имената в аналогично вариращи волтажи, свързани към съответните сигили. Слугите са били евокирани с техники на Мета-магията, които са били комбинирани с процеса на зареждане на талисманите. Талисманите са свързани с PsiBorg посредством червени (+) и черни (-) входове.Това е една машина за сигили, която Дакота конструира от сигилите на Electronomicon: "напълно функциониращо психотронно устройство, което да спомогне взаимодействието с концепцията на робоманството".


Цялата електронна система на Electronomicon дава възможност на магьосника да създаде 3Д-сигил, който свети с флуорисцентна светлина.Настина забележително! Ето как принципите на магията могат да се приложат в необичайни материални концепции, и пак да работят.Източник: hyperritual.com

Подобни публикации: Създаване на сигили с 3D-принтер

Няма коментари:

Публикуване на коментар